Lomik s.r.o.

späť

Plnenie a čistenie klimatizácie

Základná údržba klimatizácie spočíva v čistení a dezinfekcii výparníka klimatizácie a vetracích kanálov /otvorov/ šácht, vrátane výmeny peľového filtra.

Časovo nenáročná služba bez dlhšieho vylúčení vozidla z prevádzky- z klimatizácie sa odstránia škodlivé mikroorganizmy, plesne, nepríjemný zápach a dráždivé účinky.

Dezinfekcia výparníka a vetracích šácht patrí medzi základnú údržbu klimatizácie, ktorú by mal každý majiteľ vozidla s klimatizáciou pravidelne dodržiavať. Výparník klimatizácie je diel, ktorý slúži k ochladzovaniu vzduchu nasávaného ventilátorom z okolia, zbaveného nečistôt vplyvom priechodu cez peľový filter. Pri prevádzke klimatizácie sa na výparníku vplyvom teplotných rozdielov zráža atmosférická vlhkosť, ktorá vytvára ideálne prostredie pre tvorbu mikroorganizmov a plesní. Takto zanedbaná klimatizácia má nie len škodlivé účinky na zdravie cestujúcich, ale znepríjemňuje prostredie vo vnútri automobilu aj zápachom. Pokiaľ sa po dezinfekcii klimatizácie nepodarí zápach úplne odstrániť, je to znamenie zanedbanej údržby a je potrebné dezinfekciu v krátkej dobe zopakovať. Ako prevenciu odporúčame dezinfekciu klimatizácie robiť 2x za rok.

Súčasťou tejto služby je tiež výmena peľového filtra. Peľový filter sa po určitej dobe zanesie prachom, lístím a pod., čím sa rapídne zníži účinnosť ventilátora kúrenia a tiež klimatizácie. Výmena peľového filtra sa odporúča po najazdení 15 000 km alebo aspoň 1x za rok, v závislosti na prostredí, v ktorom sa automobil pohybuje. 

Rýchly kontakt

Adresa sídlo:
171 Mojzesovo, 941 04

Prevádzka:
Staničná 315/28, 952 01 Vráble

Email:
lomik@lomik.sk

Telefón: 
+421 907 777 098
+421 911 558 826

Kontaktný formulár

Banner
Plnenie a čistenie klimatizácie